Km-vergoeding

Aangezien je regelmatig in het ziekenhuis zal zijn, kan de sociale dienst jou het document “Aanvraag om tegemoetkoming in de reiskosten” bezorgen. Dit document is ziekenhuisgebonden. Elke keer dat je naar het ziekenhuis moet komen voor je behandeling of wanneer je op raadpleging komt bij je oncoloog, dien je de betreffende datum in te vullen op het document.

Indien je met eigen vervoer naar het ziekenhuis komt, heb je recht op een terugbetaling van 0.25 euro per kilometer. Dit geldt ook als je wordt gebracht door familie, vrienden of kennissen. Je dient het document met verzamelde data te laten ondertekenen door je behandelende arts. Hierna kan je het opsturen naar je ziekenfonds om de terugbetaling te bekomen.

Ben je niet in staat om met eigen vervoer naar het ziekenhuis te komen? Dan kan je beroep doen op ziektevervoer. Ook hiervoor is het document “Aanvraag om tegemoetkoming in de reiskosten” van belang. Dit document zorgt ervoor dat je aan een voordeliger tarief van en naar het ziekenhuis gebracht kan worden. Er kan ook telkens een tweede passagier met je meerijden. Dit document met verzamelde data dien je opnieuw te laten ondertekenen door je behandelende arts in het ziekenhuis. Hierna dien je dit document aan je vervoerder te bezorgen.