Contact

De borstverpleegkundigen zijn het centrale aanspreekpunt en zorgen voor:

  • een snelle doorverwijzing
  • de planning van de nodige onderzoeken en afspraken
  • de nodige informatie doorheen het zorgtraject
  • emotionele ondersteuning
  • een eventuele verwijzing naar andere hulp
  • het regelen van praktische zaken zoals onder andere borstprothesen
  • de wondzorg na ontslag

Een borstverpleegkundige is elke werkdag tussen 08u30 en 12u30 telefonisch bereikbaar via 03 491 27 33. Via mail zijn ze bereikbaar op: borstcentrum@heilighartlier.be 

De borstkliniek van Lier is toegankelijk voor alle patiënten, ongeacht hun filosofische en/of religieuze overtuiging, ongeacht hun maatschappelijke positie.