Partner

Vaak krijgen de gevoelens en bezorgdheden van partners minder aandacht. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich eenzaam en machteloos voelen. Ze weten niet altijd goed wat ze best kunnen doen.

Het is belangrijk om je partner te betrekken in wat je voelt, doet en denkt. Het delen van emoties kan verbindend werken, ook al heb je het gevoel dat je anderen belast met jouw zorgen. Het kan als partner ook helpen als je anderen hebt waarbij je terechtkan.

Hulp toelaten, zowel op praktisch als emotioneel vlak, is soms niet evident. Toch is het aan te raden die hulp toe te laten om beter met de situatie te kunnen omgaan.

En accepteer dat jullie er allebei, mogelijks, op een andere manier mee omgaan en dit op een eigen manier proberen te verwerken.