Borstoperaties

Er zijn verschillende soorten borstingrepen die kunnen variëren naargelang de grootte en de ligging van de tumor. De ingrepen van de borst gaan meestal gepaard met een ingreep in de oksel omdat wanneer tumorcellen zich verspreiden vanuit de tumor in de borst gaan zij eerst de okselklieren aantasten. Dit kan variëren van enkel wegname van één klier nl. de sentinelklier of wegname van meerdere klieren nl. een volledige okseluitruiming of okselevidement.

Wat is een tumorectomie?

Een tumorectomie of brede excisie is een borstsparende ingreep waarbij het gezwel/tumor wordt verwijderd samen met daarrond een veiligheidszone van gezond borstklierweefsel. Dit is de meest voorkomende ingreep indien het letsel niet te groot is. In de meeste gevallen is daarna radiotherapie noodzakelijk. Soms is het aangewezen om eerst een algemene therapie te geven om de tumor te verkleinen om dan toch een borstsparende ingreep of tumorectomie te kunnen uitvoeren.

Wat is een mastectomie?

Een mastectomie of borstamputatie is een ingreep waarbij het volledige borstklierweefsel wordt weggenomen. Deze ingreep wordt zoveel mogelijk vermeden, maar kan soms toch noodzakelijk zijn indien er meerdere letsels zijn of afhankelijk van de grootte en de ligging van de letsels.

Wat is de sentinelklierprocedure?

Het is een methode om niet alle okselklieren te moeten wegnemen en toch oncologisch veilig te behandelen. Een sentinelklierexcisie is enkel een wegname van de klier die het lymfevocht van de borst draineert. Dit heeft als voordeel dat er minder complicaties zijn op korte en lange termijn (moeilijker bewegen, gezwollen arm, langere opname). Het nadeel is dat er soms toch nog een okselklieruitruiming moet gebeuren indien uit het definitief onderzoek van de klier blijkt dat er een ernstige aantasting is. Voor de ingreep moet een radio-actieve stof worden ingespoten rond de tumor om de klier tijdens de operatie te kunnen lokaliseren. Indien deze klieren niet aangetast zijn, weten we dat de andere okselklieren dat ook niet zijn en is een volledige okseluitruiming niet noodzakelijk.

Wat is een okseluitruiming?

Een okseluitruiming of okselevidement is een wegname van alle okselklieren. Dit zijn er gemiddeld 10 tot 20 die met elkaar verbonden zijn. Het aantal verschilt van patiënt tot patiënt. Dit wordt enkel gedaan indien er vooraf een bewezen aantasting is van één of meerdere klieren, of bij grotere of meerdere tumoren. De resultaten van het onderzoek van de klieren zijn belangrijk om de bijkomende behandelingen te kennen.