Wie komt in aanmerking voor een borstreconstructie?

De meeste patiënten die een borstreconstructie ondergaan, doen dit na behandeling voor borstkanker. Ook in andere situaties kan een borstreconstructie aangewezen zijn, bijvoorbeeld in geval van een aangeboren afwijking of afwezigheid van een borst, of na een trauma zoals brandwonden.

De keuze om een borstreconstructie te ondergaan is een persoonlijke keuze. Niet elke patiënt kiest voor een reconstructie, bijvoorbeeld omdat ze geen nieuwe operatie wil ondergaan. Sommige patiënten verkiezen initieel een uitwendige prothese, en wensen hun borst op een later tijdstip te reconstrueren. Het team van de borstkliniek begeleid je graag bij je keuze.

In principe komt elke patiënt in aanmerking voor een borstreconstructie, op voorwaarde dat de oorzaak (bv. borstkanker) onder controle is. Leeftijd op zich is geen reden om van een reconstructie af te zien. De algemene medische toestand is wel een belangrijke factor, die vooral een beslissende rol zal spelen in de keuze van het type borstreconstructie. 

Gezien de brede waaier aan reconstructieve mogelijkheden, kan voor elke patiënt een oplossing op maat gevonden worden. Motivatie en een realistisch verwachtingspatroon zijn zeer belangrijk wanneer men een borstreconstructie overweegt. Op de raadpleging bij de plastisch chirurg bespreken we de verschillende types van reconstructies met de voor- en nadelen, alsook de mogelijke complicaties.  Een borstreconstructie is een proces, waarbij soms meerdere ingrepen nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen. Zowel lichamelijk als geestelijk kan dit traject langdurig en zwaar ervaren worden. Daarenboven is het van groot belang dat de patiënt weet wat te verwachten, want een gereconstrueerde borst zal immers nooit identiek zijn aan de natuurlijke borst.