Receptoren

Hormoonreceptoren

Op de buitenzijde van de cel zijn er herkenningspunten aanwezig. De vrouwelijke hormonen (oestrogenen en progesterone) kunnen zich binden op deze punten (=receptoren) en op die manier de cel aanzetten tot groei. De tumor wordt ‘ER-positief’ genoemd als het receptoren heeft voor het hormoon oestrogeen. De tumor wordt ‘PR-positief’ genoemd als het receptoren heeft voor het hormoon progesterone. Deze tumoren zijn hormoonafhankelijke tumoren en reageren goed op een behandeling met een antihormonale behandeling. Dit zijn geneesmiddelen die de receptoren blokkeren voor de hormonen zodat ze hun werking niet meer kunnen uitoefenen. Ofwel kunnen de geneesmiddelen de hoeveelheid hormonen die in het lichaam gemaakt worden verlagen.

Borstcellen die geen receptoren bezitten op de buitenzijde worden hormoonnegatieve tumoren genoemd. Het geven van medicatie heeft dan weinig zin.

HER2-receptoren

Er zijn nog andere receptoren die de groei van de kankercel kunnen stimuleren. HER2-receptoren zijn, in feite, eiwitten (of antigenen) die zich op de celwand bevinden. Deze receptoren kunnen geblokkeerd worden door HER2-antilichamen. Zo wordt de groeistimulerende werking van deze receptoren geblokkeerd. Hiervoor wordt een zeer specifieke behandeling gebruikt, met name Herceptine®. Je arts kan je over deze behandeling meer uitleg geven.

Triple negatieve borsttumoren

Dit zijn tumoren die geen hormoonreceptoren of HER2 receptoren hebben. Zij komen niet in aanmerking voor een behandeling met hormoontherapie of Herceptine®.

Andere receptoren

Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben tot de ontdekking geleid van nieuwere receptoren. Hiervoor worden nieuwe medicaties gebruikt. Op dit moment voornamelijk nog in studieverband en nog maar weinig in de praktijk.