Borstreconstructie met implantaat: prothesereconstructie

De eenvoudigste manier om het borstvolume te herstellen, is door middel van een implantaat of inwendige prothese. Borstprothesen bestaan uit een siliconen omhulsel, gevuld met een gel van siliconen. Deze prothesen zijn dezelfde als deze die gebruikt worden bij een esthetische borstvergroting en bestaan in verschillende groottes en afmetingen, zodat men voor elke patiënt een gepaste prothese kan gebruiken. 

Borstimplantaten

Een prothesereconstructie kan op twee manieren gebeuren:

In één stap, waarop op het moment van de borstamputatie onmiddellijk een definitieve siliconen prothese geplaatst wordt onder de grote borstspier. Dit kan enkel in geval van een relatief kleine borst, waarbij de achtergebleven huid van goede kwaliteit is, en de grenzen van de oorspronkelijke borst mooi bewaard bleven bij de borstamputatie.

Definitieve siliconen prothese

Wanneer een onmiddellijke reconstructie niet mogelijk is, gebeurt een prothesereconstructie in twee stappen. In eerste instantie wordt een tijdelijke weefselexpander geplaatst onder de borstspier. Deze expanderprothese is een soort ballonnetje, dewelke wekelijks op de raadpleging opgevuld wordt met fysiologisch water, zodat de bovenliggende huid en de borstspier worden opgerekt. Op deze manier wordt er een holte gecreëerd waarin tijdens een tweede ingreep de definitieve siliconenprothese kan worden geplaatst. Het vervangen van de expander door de siliconen prothese gebeurt gewoonlijk na enkele maanden. Een borstreconstructie met behulp van een expander kan op het moment van de borstamputatie gebeuren of op eender welk moment na het beëindigen van de behandeling, ook na meerdere jaren.

Prothesereconstructie in twee stappen

Voor- en nadelen prothesereconstructie

Voordelen

De voordelen van een prothesereconstructie zijn: de korte duur van de ingreep, de korte hospitalisatie en een vlot herstel. De revalidatieperiode is meestal korter in vergelijking met een borstreconstructie met eigen weefsel. Als patiënt verblijf je een twee tot drie dagen in het ziekenhuis na een borstamputatie met prothesereconstructie.

De ingreep zelf houdt weinig risico in, zodat ook patiënten in minder goede algemene conditie deze reconstructie kunnen ondergaan. Daarenboven zijn er geen bijkomende littekens aangezien er nergens anders op het lichaam weefsel wordt weggenomen, zoals bijvoorbeeld ter hoogte van de buik bij een lichaamseigen reconstructie.

Wat ook goed om weten is, is het feit dat een weefselexpander of prothese op elk moment in het leven van de vrouw vervangen kan worden door een reconstructie met lichaamseigen weefsel.

Nadelen

Bij een prothese reconstructie wordt gewerkt met een vreemd lichaam. Het kan gebeuren dat een infectie of lekkage van de prothese optreedt, waardoor de prothese moet verwijderd worden. Op lange termijn kan er zich een hard kapsel vormen rondom de prothese, waardoor de vorm van de borst verandert. Deze complicaties treden vaker op als de borstregio bestraald werd. In geval van bestraling van de borstregio verkiest de plastisch chirurg bijgevolg een ander type reconstructie, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van lichaamseigen weefsel.

Een ander nadeel is dat een prothesereconstructie minder natuurlijk ‘veroudert’ ten opzichte van een reconstructie met eigen weefsel. In geval van een eenzijdige reconstructie kan dit na meerdere jaren aanleiding geven tot asymmetrie met de gezonde, niet-geopereerde borst, wat met een heringreep kan gecorrigeerd worden.